Podstawy stosowania formuł obliczeniowych w Smartsheet.

Program Smartsheet wyróżnia się na tle innego oprogramowania do prowadzenia projektów swoją wszechstronnością, w dużej mierze dzięki możliwości wykorzystania potęgi arkuszy kalkulacyjnych wraz z ich formułami. Formuły mogą być stosowane do przeprowadzania wszelkich obliczeń oraz przeszukiwania tabel danych, nie tylko w obrębie jednego arkusza, ale pomiędzy wieloma arkuszami Smartsheet. Formuły pomogą również w zautomatyzowaniu wartości pojawiających się w polach typu symbolicznego oraz list rozwijanych.

Tworzenie i edycja formuł w arkuszu Smartsheet.

Formuły na ogół wykorzystywane są do obliczania wartości pól, jak na przykład podsumowywanie kosztów. Mogą być także używane do podstawiania określonych wartości, zaznaczania pól typu checkbox, wstawiania osoby odpowiedzialnej (np. automatyczne wyznaczanie osoby odpowiedzialnej do zadania). Opcję tworzenia formuł mają właściciele i administratorzy arkuszy w zablokowanych i otwartych polach, a także redaktorzy w polach otwartych.

Formuły mogą być tworzone w następujących polach:

 • Pola niebędące wykorzystywane dla celów zarządzania zasobami i zależności.
 • Pola typu tekst-liczba
 • Pola listy kontaktowej
 • Pola daty
 • Pola listy rozwijanej
 • Pola typu checkbox
 • Pola typu symbol
 • Formuły mogą zawierać działania matematyczne i funkcje takie jak suma (SUM), średnia (AVG), warunkowe (IF). Funkcje służą do kalkulacji i manipulowania danymi w arkuszu. Pełna lista funkcji znajduje się na tej stronie: https://help.smartsheet.com/functions

  Następujące operatory mogą być wykorzystywane w formułach:

  (+) Dodawanie

  (-) Odejmowanie

  (*) Mnożenie

  (/) Dzielenie

  (^) Exponent

  (<) Mniej niż

  (>) Więcej niż

  (>=) Więcej niż lub równe

  (<=) Mniej niż lub równe

  (=) Równe

  (<>) Nie równe

  Jak ułatwić sobie pracę z formułami.

  Jeżeli nie jesteś pewien jakiej powinieneś użyć funkcji, rozwiń listę opcji dostępną pod przyciskiem sumowania na pasku narzędzi. Akcja ta spowoduje próbę podpowiedzenia tobie właściwej formuły w oparciu o rodzaj pola wybranego na arkuszu i zależności hierarchicznych dla tego pola.