Formatowanie warunkowe w Smartsheet.

Formatowanie warunkowe jest funkcjonalnością, która pozwala na zastosowanie do określonego zakresu arkusza reguł, które automatycznie dokonają formatowania komórek, na podstawie założonego zestawu warunków. Na przykład możesz tym sposobem określić własny sposób wyświetlania zadań w zależności od ich spodziewanego terminu realizacji, albo zaznaczyć na czerowono pola z przekroczonymi wartościami.

Automatyczne stosowanie formatowania z regułami warunkowymi.

Na początek warto zaznaczyć, że funkjca formatowania warunkowego nie ma służyć zmianie wartości pól, a jedynie zmianie sposobu ich wyświetlania. Jeżeli chcesz zmieniać automatycznie wartości pól, zapoznaj się z artykułem na temat stosowania formuł w arkuszach Smartsheet.

  • Aby stosować formatowanie warunkowe musisz posiadać uprawnienia właściciela lub administratora w arkuszu Smartsheet.

Tworzenie reguł formatowania warunkowego.

  1. Wybierz opcję formatowanie warunkowe.
  2. Wybierz opcję dodwania nowej reguły.
  3. Ustaw warunki dla formatowania warunkowego.
formatowanie_warunkowe_1
formatowanie_warunkowe_2

Warunki które ustalisz będą stanowiły wyzwalacz dla reguły formatowania. Jeżeli na przykład wyznaczysz regułę, aby wszystkie komórki przypisane do określonej osoby dostały określony kolor tła, to w momencie gdy ta osoba zostanie wskazana reguła zadziała zmieniając kolor komórek.

Miej to na uwadze:

  • Dostępne kryteria będą różniły się w zależności od typu kolumny.
  • W przypadku kolumn sformatowanych na wartości procentowe Smartsheet będzie badał wartości w zakresie 0 do 1. W takim układzie używaj wartości np. 0,25 dla 25%.
  • Jeżeli chcesz bardziej szczegółowo skonfigurować regułę, użyj przycisku "define custom criteria".
  • Jeżeli chcesz nadać formatowanie na pola, które nie spełniają formatowania warunkowego, możesz użyć opcji nadania formatu przy braku spełnienia reguł.

Ustawienie formatu dla reguły.

W oknie formatowania warunkowego możesz wybrać sposób w jaki komórki zostaną sformatowane. Dotyczy to tła, czcionki, koloru czcionki, itp. Domyślne ustawienie spowoduje sformatowanie całego wiersza danych. Możesz to zmienić zawężając formatowanie do określonej kolumny danych. Smartsheet daje także możliwość sformatowania ramki zadania w widoku kart. W tym celu należy zastosować formatowanie do całego wiersza i wybrać określoną opcję w oknie formatowania.

formatowanie_warunkowe_3

Dodawanie, klonowanie reguł formatowania warunkowego.

Każdą regułę w Smartsheet można modyfikować poprzez dodatkowe opcje. Można również dodać kolejne reguły do istniejących lub sklonować już istniejącą w celu jej zmodyfikowania. Podczas edycji i tworzenia reguły można posługiwać się operatorem "and", który powoduje, że wymgaane dla reguły staje się spełnienie zestawu warunków przed jej wykonaniem.

Czasem istotne jest, aby reguły wykonywały się w ustalonej kolejności. W tym celu można przenosić je, zmieniając ich rozkład względem siebie na liście zwykłą techniką chwyć i upuść. Jeżeli w wykonywaniu reguł pojawi się konflikt, wówczas reguła wyżej na liście uzyska priorytet.