Wyszukiwanie i zamiana danych w Smartsheet

Znajdowanie informacji w programie Smartsheet będzie jedną z częściej wykorzystywanych przez Ciebie funkcji. Znajdowanie i zamiana danych może okazać się równie istotną czynnością. Wywołanie tej funkcji może odbywać się poprzez skrót klawiaturowy CTRL+F / CMD+F (Mac). Możesz wybrać wiele kolumn lub wierszy jako obszar przeszukiwania.

wyszukaj i zamien

Aby wyszukać wartości:

 1. Wpisz wyszukiwaną frazę w polu "search".
 2. Użyj przycisku "next" lub "previous"

Aby wyszukać i zamienić frazę:

 1. Wpisz wyszukiwaną frazę do zmiany w polu "search".
 2. Podaj frazę, na którą zostanie wymieniona szukana fraza w polu "replace with".
 3. Wybierz przycisk "next / previous" lub "replace all" jeżeli chcesz zmienić wszystkie frazy występujące w przeszukiwanym obszarze.

Wyjątki podczas używania opcji wyszukaj i zamień w Smartsheet.

 • Jeżeli dane znajdują się w ukrytych kolumnach i wierszach nie zostaną zamienione. Smartsheet jednak pokaże informację o tym, że wyszukiwane frazy wsytępują w tym dokumencie w ukrytych komórkach. Aby je zmienić, należy odkryć te kolumny/wiersze.
 • Dane nie zostaną zmienione w komórkach z formułami.
 • Komórki w kolumnach typu symbol typu flaga, gwiazdka, checkbox.
 • Komórki w kolumnie daty końcowej lub daty początkowej w arkuszach projektu, w których zostały włączone zależności.
 • Komórki zawierające linki.

Dobre praktyki korzystania z funkcji znajdź i zamień Smartsheet.

 1. Możesz wykorzystać tą funkcję do zmiany osoby odpowiedzialnej za zadania. Wystarczy w kolumnie kontaktu podmienić nazwę użytkownika lub email.
 2. Możesz podmienić dane w kolumnach symbolu, za wyjątkiem tych wspomnianych powyżej, które mają swoją reprezentację w postaci słów kluczowych, jak np. zamiana yellow na green w przypadku kolorów związanych z komórkami.