Filtrowanie danych w arkuszach Smartsheet

Filtr umożliwia Ci ukrywanie jednych i wyświetlanie innych danych w arkuszu Smartsheet. Dla przykładu możesz tak przefiltrować listę zadań, aby wyświetlić jedynie te, które kończą się w określonym czasie i jednocześnie są przypisane do Ciebie. Filtry są dostępne dla wszystkich użytkowników Smartsheet. Jednak określone czynności na filtrach są zarezerwowane dla redaktorów, właścicieli i administratorów arkusza. Należą do nich:

  • Nazywanie i zapisywanie filtrów
  • Udostępnienie filtra tak, aby mógł być użyty przez inne osoby z dostępem do arkusza Smartsheet (opcja dostępna jest w planie Business i wyższych).

Filtry nazwane.

W Smartsheet pracuje się z filtrami nie nazwanymi lub nazwanymi. Tych pierwszych może używać każdy z dostępem do Smartsheet. Nie nazwany filtr jest aktywny w danym momencie użytkowania. Nazwane filtry mogą być tworzone przez minimum redaktora. Może być ich wiele i mogą zostać udostępnione innym użytkownikom.

Stosowanie filtrów.

Gdy filtr został nałożony będzie to miało wpływ na wszystkie dane w arkuszu, niezależnie od wybranego aktualnie widoku, co oznacza, że zarówno w widoku listy, kart, Gantta dane zostaną przedstawione odpowiednio do zastosowanego filtru. Aby dowiedzieć się szczegółów na temat filtra i filtrowanej zawartości najedź myszką na ikonę filtra na pasku narzędzi.

Praca z filtrami warunkowymi.

Tworząc nowy filtr w Smartsheet możesz określić wiele warunków dla zawężania wyświetlanych danych:

  • Określić w jaki sposób będą interpretowane kryteria we filtrze - przynajmniej jedno spełnione lub wszystkie spełnione.
  • Warunek umożliwiający odnalezienie pustych komórek (is blank).
  • Zawrzeć we filtrze wiersze nadrzędne lub je wykluczyć.
  • Filtrować zadania po przypisaniu ich do użytkownika korzystającego z filtra.
  • Filtrowanie po wierszach w celu wykazania ścieżki krytycznej, załączników, komentarzy, wierszy zablokowanych.
Filtr_Smartsheet

Filtry wedle wiersza Smartsheet.

Wybierając w opcjach filtorwania wiersz (Row) dostajemy możliwość przefiltorwania danych wedle ścieżki krytycznej, załączników, komentarzy i wierszy zablokowanych. Jeżeli zastosowałeś w arkuszu ścieżkę krytyczną, ten filtr pokaże Ci czy zadanie jest na ścieżce czy też nie.