Modyfikowanie ustawień projektu w Smartsheet

Smartsheet umożliwia w prosty sposób dostosowywanie istniejących ustawień dla projektów prowadzonych w arkuszach. Mamy do dyspozycji opcje w zakresie zmian czasu pracy, wyświetlania wykresu Gantta, zarządzania zasobami. Aby dokonywać zmian w tym zakresie musisz mieć uprawnienia właściciela arkusza lub administratora.


Po wybraniu opcji zmiany ustawień projektu (np. prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny) otworzy się odpowiedni formularz. Jeżeli masz włączony widok Gantta, jedynie ustawienia dotyczące wyświetlania grafika czasu będą dostępne, przełącz się na inny widok, aby uzyskać dostęp do pozostałych opcji.

project_settings_smartsheet

Ustawienia zależności w projekcie..

Na pierwszym miejscu mamy możliwość zmiany ustawień dla kolumn, które posłużą do określenia zakresu czasowego trwania projektu. Aby dodać wykres Gantta muszą być znane przynajmniej daty rozpoczęcia i zakończenia zadania.

Ustawienie kolumny procentowego wykonania zadania.

Smartsheet będzie automatycznie przeliczał procentowy postęp w realizacji zadania głównego (rodzica) na podstawie czasu trwania zadań zależnych i wprowadzonych ręcznie w kolumnach procentowych wartości realizacji. Wpisanie tych wartości powoduje graficzne przedstawienie postępów na wykresie Gantta.

milestone

Zależności między zadaniami.

W tym miejscu masz możliwość uruchomienia funkcjonalnośći Smartsheet, która pozwala na tworzenie powiązań pomiędzy zadaniami w projekcie. Funkcjonalność ta wymaga isnienia kolumny, w której wskazuje się zadania poprzedzające oraz czas trwania zadania. Dodatkowe opcje pozwalają wskazać dni i godziny pracujące oraz święta. 

Dostosowanie wykresu Gantta.

wykres gantta

W tej sekcji możesz wskazać jak będzie wyglądał grafik wykresu; interwały czasowe, format wyświetlania, początek roku fiskalnego oraz z której kolumny informacje pojawią się przy paskach zadań na wykresie. Na przykład wyznaczone w ten sposób może zostać wyświetlanie kontaktów z listy kontaktowej przypisanych do zadań, tak aby zobaczyć kto jest odpowiedzialny za realizację zadania.