Zależności pomiędzy zadaniami w projekcie.

Funkcja zależności pozwala na automatyczne przeliczanie i dostosowywanie okresu trwania zadań oraz zadań poprzedzających wykonanie dalszych w kolejności. Po włączeniu tych funkcji uzyskujesz dostęp do następujących opcji:


 • Zmiana daty początkowej lub końcowej zadania poprzedzającego dostosuje zmianę dat w zadaniach zależnych.
 • Wpisanie którychkolwiek dwóch wartości w kolumnach daty startowej, końcowej oraz czasu trwania zadania spowoduje automatyczne przeliczenie trzeciej wartości.
 • Daty początkowe, końcowe, czas trwania zadań z wierszy zależnych będą skalkulowane i podsumowane w wierszu nadrzędnym (rodzicu) w oparciu o parametry podane w ustawieniach czasu pracy i dni wolnych.
 • Uzyskasz dostęp do funkcji ścieżki krytycznej, którą możesz wyświetlić na wykresie Gantta, a która wskaże najistotniejsze dla projektu etapy, decydujące o jego całkowitym czasie trwania.

Praca z czasem trwania zadania w Smartsheet.

Okres trwania zadania to wartość obliczana na podstawie wartości podanych w kolumnie daty początkowej i końcowej zadania. Formatowanie czasu trwania zadania dopuszcza następujące wartości:


 • Tygodniowe - np. 2w
 • Pełnie dni pracy - np. 4d
 • Częściowe dni pracy - np. 3.5d
 • Godziny - np. 7h
 • Minuty - np. 50m
 • Sekundy - np. 300s
 • Kombinacje powyższych - np. 4h 30m

Aby uniknąć przeliczenia czasu bez przerw wynikających z czasu wolnego i świąt można użyć przedrostka "e" (od elapsed), np. e3d.

Praca z relacjami pomiędzy zadaniami.

Zależności między zadaniami pozwalają odwzorować w projekcie prowadzonym w Smartsheet strukturę projektu wraz z istotnymi powiązaniami. Aby nadać zależność wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź wiersz, dla którego chcesz ustanowić zadanie poprzedzające.
 2. W kolumnie typu "predecessor" podaj numer wiersza, w którym znajduje się zadanie poprzedzające.

 • Możesz wskazać wiele zadań poprzedzających, podając ich numery po przecinku.
 • Smartsheet użyje najstarszej daty z wielu zadań poprzedzających jako punktu wyjścia do rozpoczęcia zadania następującego (w relacji koniec - start).
 • Dodanie zadania poprzedzającego do wiersza z zadaniem-rodzicem spowoduje stworzenie określonej zależności ze wszystkimi zadaniami podrzędnymi (zadaniami-dziećmi). Daty w tych zadaniach nie będą mogły być zmieniane. Relacja nałożona na zadanie-rodzica nadpisze wszelkie relacje jakie były ustanowione dla zadań-dzieci.
zalezności w zadaniach

Odłożony czas realizacji zależności.

Aby ustanowić czas nieaktywności lub nałożenia się zadań poprzedzających i następujących możesz użyć opcji odłożenia w czasie. Np. wpisanie w polu "lag" wartości 1d spowoduje odłożenie rozpoczęcie zadania następującego o jeden dzień od dnia zakończenia zadania poprzedzającego. Aby spowodować nałożenie się terminów zakończenia i rozpoczęcia należy użyć liczby ze znakiem "-", np. -1d.