Podstawy Smartsheet. Praca z załącznikami.

Smartsheet posiada szereg funkcji ułatwiających pracę zespołową, również w kontekście zarządzania plikami, bezpośrednio z poziomu obszaru roboczego arkusza. Pliki mogą być dołączane z komputera użytkownika oraz z popularnych systemów przechowywania plików w chmurze. Dołączanie plików do obszaru zarządzania projektami pozwala w łatwy i skuteczny sposób udostępnić pracownikom wszelkie potrzebne dane do realizacji ich zadań. 


Załączaj pliki z komputera. Do arkusza Smartsheet możesz dołączyć niemal każdy rodzaj pliku. Plik można dodać do wiersza lub komentarza. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz powiązać plik z konkretnym elementem projektu.  Funkcję dołączania plików mogą wykorzystywać właściciele, administratorzy i edytorzy. Każdy użytkownik z dostępem do arkusza może wyświetlać i pobierać pliki. Plik może być również wysłany emailem. W wersji kont Enterprise i Premier administrator systemu może dezaktywować każdą opcję dla załączników. Pliki mogą być załączane również w wersji mobilnej aplikacji Smartsheet. 
  

Dołącz pliki do arkusza lub wiersza.

Od Ciebie zależy do jakiego elementu będziesz załączał pliki. Smartsheet umożliwia dołączanie ich na poziomie arkusza, wiersza i konkretnego komentarza. Wybierz ikonkę załącznika, przesuń plik załącznika na prawy panel, tym sposobem dodasz go do arkusza. Aby dodać załącznik do wiersza, wybierz wiersz i wskaż na ikonę załącznika. Podobnie dołączysz plik do komentarza.

attach_smartsheet_1
attach_smartsheet_2
Ograniczenia w dodawaniu plików.
  • Smartsheet pozwala na dodawnie załączników różnych formatów, m.in. Obrazów (.jpg .png . Gif), PDF, Microsoft Office (.docx .pptx .xlsx).
  • Jednocześnie można dodać 100 plików. Nie ma limitu całościowego dla ilości załączników, lecz istnieje ograniczenie w planie ze względu na przestrzeń dyskową.
  • W przypadku plików powyżej 30 MB wymagana jest przeglądarka obsługująca HTML 5.
  • Z przyczyn bezpieczeństwa mogą istnieć ograniczenia w przesyłaniu plików typu .exe.