Komunikacja i konwersacje w Smartsheet.

Jako system pracy grupowej Smartsheet zapewnia wygodne narzędzia do komunikacji w kontekście wykonywanych zadań i jakichkolwiek innych elementów znajdujących się w arkuszu. Dodatkowo użytkownicy mogą odpowiadać bezpośrednio ze swojego e-maila, dzięki czemu nie tracą czasu na otwieranie aplikacji, gdy nie jest akurat pod ręką. Konwersacje pozwalają trzymać rękę na pulsie osobom nadzorującym pracę, a uczestnikom wygodnie porozumiewać się w celu zbierania wszelkich niezbędnych informacji. Komunikować można się w odniesieniu do całego arkusza, ale także do wiersza lub karty w arkuszu. Program posiada dedykowany panel pozwalający śledzić i reagować na komentarze.  


Kto może używać tej funkcjonalności? 

Każdy z prawami właściciela, administratora lub edytora do arkusza może tworzyć komentarze i odpowiadać na nie. Jako autor komentarza możesz go edytować i usuwać. Osoba z uprawnieniami właściciela lub administratora arkusza może usuwać każdy komentarz, a także wątek rozmowy. Natomiast każda osoba, która posiada dostęp do arkusza będzie mogła wyświetlić konwersację i ją wydrukować.


Co możesz zrobić z komentarzami w arkuszu? 

Do przeglądania wszystkich komentarzy z arkusza, wierszy i kart służy panel komentarzy, który można wywołać klikając w ikonę komentarzy na prawym pasku. Komentarze zostaną wyświetlone w porządku chronologicznym wedle daty utworzenia, najnowsze znajdą się na samym dole.

Co należy wiedzieć pracując z komentarzami?
  • Możesz filtrować komentarze przełączając się pomiędzy "wszystkie" i "arkusz" w górnej części panelu komentarzy.
  • Aby przejść do wiersza, którego dotyczy komentarz, kliknij numer wiersza wyświetlony obok nazwiska twórcy komentarza.
  • Aby stworzyć nowy komentarz do wiersza użyj ikony komentarza znajdującej się w dedykowanej kolumnie.
  • Aby stworzyć nowy komentarz w widoku karty, użyj na niej prawego przycisku myszy i opcji "Komentarze".
  • Kombinacja przycisków SHIFT+ENTER spowoduje wstawienie linii do komentarza.

Komentarze do całego arkusza.

Ten rodzaj komentarza buduje ogólną konwersację odnoszącą się do całego arkusza Smartsheet i nie są powiązane z konkretnym wierszem.

1. Kliknij w ikonę komentarzy na prawym panelu

2. Na dole panelu zacznij pisać w polu "Dodaj nowy komentarz".

3. Wyślij komentarz klikając w przycisk lub używając entera.

comment_smartsheet_1
Odpowiedź na komentarz. Odpowiadanie na komentarz jest bardzo proste. Wystarczy użyć przycisku "Odpowiedz" i wpisać swoją odpowiedź, następnie potwierdzić przyciskiem "Wyślij" lub enterem.

Edycja komentarza, wysyłanie e-mailem, drukowanie, usuwanie.

Aby wykonać którąś z powyżej wymienionych akcji użyć przycisku "Więcej opcji". Wybierz pożądaną funkcję z listy, która się pojawi. Miej na uwadze, że edycja i usuwanie komentarza wymagają określonych uprawnień. 


Uzupełnienie komentarza załącznikiem i tagowanie.

Jeżeli Twój komentarz wymaga uzupełnienia plikiem, możesz użyć ikonki załącznika u spodu okna dialogowego. Aby otagować komentarz ze wskazaniem na osobę, wystarczy użyć jego adresu email. Wskazana osoba otrzyma emaila z linkiem do tego komentarza. Będzie miała dwie opcje: odpowiedzieć w arkuszu Smartsheet lub bezpośrednio poprzez email. 

comment_smartsheet_2
comment_smartsheet_3

Używanie komentarzy w obszarze roboczym. 

Jeżeli zarządzasz arkuszami w obszarze roboczym możesz chcieć udzielić komentarza do całej tej grupy. Masz taką możliwość, klikając w ikonę komentarza będąc na poziomie obszaru roboczego. Komentarze tego typu wyświetlają się w oddzielnym oknie.


Usuwanie plików zawartych w komentarzu.

Załączniki, które nie są już potrzebne albo straciły ważność mogą wprowadzać zamieszanie w historii konwersacji, stąd czasem lepiej jest je usunąć. Aby to zrobić, należy przejść do komentarza, ponieważ opcja usuwania załącznika przy komentarzu nie działa z poziomu panelu załączników.