Podstawowy widok wykresu Gantta w Smartsheet.

Wykres Gantta jest jednym z czterech widoków Twoich projektów w Smartsheet. Może być użyty zawsze wówczas, gdy potrzebny jest ogląd zadań pod względem ich czasu trwania i relacji pomiędzy nimi. Aby skorzystać z widoku zadań musisz posiadać przynajmniej dwie kolumny z datami; datę początkową i końcową. Korzystając z interaktywnych funkcji wykresu Gantta w Smartsheet możesz z łatwością wizualizować projekt i być na bieżąco z sytuacją. 


Wykres Gantta umożliwia Ci również:

 • Wizualizację zależności między zadaniami.
 • Wizualizację ścieżki krytycznej projektu.
 • Wyświetlanie procentowo stopnia ukończenia zadania.
 • Używania hierarchizacji zadań i tworzenia wierszy podsumowań.
smartsheet_gantt
Dodawanie wykresu Gantta. Wykres Gantta możesz dodać do jakiegokolwiek arkusza Smartsheet i opcjonalnie uruchomić zależności, aby tworzyć automatyzację pomiędzy kolumnami danych.
 1. Upewnij się, że arkusz zawiera przynajmniej dwie kolumny z datami, jedną startową i drugą końcową. Będą one potrzebne do określenia czasu trwania zadań, ponieważ długość paska reprezentującego zadanie będzie określone przez wymiar czasu pomiędzy tymi datami.
 2. Użyj przełączania się pomiędzy widokami poprzez wybór opcji "Gantt View". Wykres pojawi się z prawej strony kolumn z danymi. Arkusz zostanie podzielony na dwie części z belką przesuwną pomiędzy nimi, którą możesz dostosować proporcje wyświetlania obu części.
 3. Użyj przycisku ustawień projektu w główce widoku wykresu Gantta, aby upewnić się, że wykres używa właściwych kolumn dat startowych i końcowych.
Dostosuj zakres widocznych dat na wykresie.  Na główce wykresu Gantta odnajdziesz przyciski pozwalające na zmianę jednostki czasu, w jakiej wyświetlane będą Twoje zadania w projekcie.
Zmiana ustawień projektu w arkuszu Smartsheet. W formularzu ustawień dla projektu masz możliwość następujących opcji:
 • Uruchomienia zależności dla automatycznego przeliczania czasu trwania zadań.
 • Dostosowania jednostek czasu wyświetlanych w pierwszej i drugiej linii.
 • Zdefiniowanie dni niepracujących i świąt.
Po zdefiniowaniu w ustawieniach projektu procentowego wyświetlania paska postępu zadania, za każdą zmianą wartości w tym wierszu na wykresie Gantta zostanie to odpowiednio zobrazowane.
smartsheet_gantt_1

Wyświetlanie hierarchii zadań. W głównej kolumnie projektu Smartsheet masz możliwość tworzenia hierarchicznej zależności pomiędzy wierszami danych. Takie sekcje mogą być następnie zwijane i rozwijane, dla uzyskania lepszej organizacji obszaru roboczego. Dla ułatwienia możemy przyjąć określenia wiersz-dziecko (zależny) oraz wiersz-rodzic (nadrzędny). Wiersze-dzieci na wykresie Gantta będą wyświetlały się w postaci indywidualnych pasków, bazując na ich własnych datach początkowej i końcowej. Jeżeli na wykresie Gantta zostały uruchomione zależności, wiersze-rodzice będą stanowiły podsumowanie z wierszy-dzieci, tym samym będą przeliczały wartości z tych zależnych wierszy, między innymi daty rozpoczęcia i zakończenia i procent wykonania zadań. Te wartości nie będą mogły być modyfikowane. 


Zmiana kolorów na wykresie Gantta. Kodowanie pasków zadań kolorami może znacząco ułatwić orientowanie się w widoku projektu na wykresie Gantta w Smartsheet. Kolor paska można w prosty sposób zmienić klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Należy pamiętać także o tym, że kolory te mogą być ustawiane automatycznie poprzez działającą funkcję formatowania warunkowego.

smartsheet_gantt_2
Dostosowanie jednostki czasu wykresu Gantta. Wykres posiada opcję wyświetlania zadań w czterech podstawowych jednostkach czasu: kwartał, miesiąc, tydzień, dzień. Każdy użytkownik może zmieniać ten zakres posługując się opcją przybliżania i oddalania widoku. 
smartsheet_gantt_3
Śledzenie ścieżki krytycznej na wykresie Gantta. Ścieżka krytyczna projektu w Smartsheet pozwala na monitorowanie kluczowych zadań, które można ustawić jako punkty krytyczne. Wraz ze zmianami dat zadań i ich zależności, ścieżka krytyczna będzie również podlegała zmianom. Smartsheet automatycznie zaktualizuje ścieżkę krytyczną i odpowiednio oznaczy jej zadania. Ścieżka krytyczyna jest najdłuższym dystansem pomiędzy datą początkową i końcową projektu, biorąc pod uwagę wszystkie zdania i czasy ich trwania. Po ustanowieniu ścieżki krytycznej będziesz mógł użyć filtrów, aby łatwo przeglądać jej przebieg.
smartsheet_gantt_4
Ustanowienie ścieżki krytycznej projektu. Aby ustanowić ścieżkę krytyczną, musisz być w widoku Gantta.
 1. Włącz zależności w arkuszu poprzez edycję ustawień projektu.
 2. Ustanów zadania z datami, które reprezentują najkrótszy czas trwania, jaki mogą one zająć.
 3. Aby ścieżka krytyczna miała sens, należy ustanowić zależności między zadaniami (zadania poprzedzające - następcze). W tym celu należy użyć kolumny "Predecessors".
Użyj ikonki ścieżki krytycznej w prawym górnym rogu arkusza. Wszystkie zadania i kamienie milowe tworzące ścieżkę krytyczną zostaną podświetlone na czerwono.