Rozpoczynamy pracę ze Smartsheet

Smarthseet wykorzystuje potencjał arkusza, który stanowi dla użytkownika obszar, w którym gromadzi dane, współpracuje i komunikuje się w zespole, śledzi postępy prac. Sposób w jaki ustanowiony zostanie arkusz determinuje dalszą z nim pracę. Pozostałe widoki obszaru roboczego to kalendarz, wykres Ganta i Karta, które również będziemy omawiać.  W Smartsheet nie musisz zaczynać pracy z pustym arkuszem. Możesz wybrać jeden z wielu szablonów, aby ułatwić sobie start, a także zaimportować istniejący arkusz lub projekt z innego programu. Aby stworzyć nowy arkusz lub inny obiekt Smartsheet musisz być licencjonowanym użytkownikiem.
Dashboards_Portals_-_Smartsheet_com
Tworząc nowy arkusz posługujemy się wszystkim dobrze znane elementy,takie jak kolumny i wiersze, listami kontaktowymi, przypomnieniami i alertami, po to aby sprawnie zbudować efektywne środowisko do realizacji projektu. Poza tym możemy skorzystać z typowych obiektów Smartsheet takich jak: Projekt - zawierający schemat potrzebny do stworzenia projektu i skorzystanie z funkcjonalności Gantta, czy też Karty - do prowadzenia projektu w stylu Kanban. Lista zadań zawiera predefiniowane kolumny, takie jak nazwa zadania, deadline, przypisanie osób odpowiedzialnych, status zadania i komentarze. Formularze - zawierają podstawowy układ trzykolumnowy z dołączonym formularzem, który wykorzystasz do zbierania danych. Raporty - zacznij z tym obiektem, jeżeli potrzebujesz stworzyć raport. Portal lub dashboard - jest to świetne narzędzie pozwalające na zaprojektowanie widoku podsumowania danych zgromadzonych w arkuszu, a także wizualne przedstawienie danych pochodzących z wielu różnych miejsc.
Create_New_-_Smartsheet_com