Zarządzanie projektem inwestycyjnym

Planowanie oraz zarządzanie projektem inwestycyjnym wymaga specyficznego podejścia, uzależnionego od konkretnej branży (na przykład zarządzanie projektem konstrukcyjnym), połączonego z tradycyjnymi umiejętnościami i doświadczeniem projekt menedżera. Aby odnosić sukcesy w tej materii menedżer musi radzić sobie z zarządzaniem zadaniami dla różnego typu zespołów, utrzymywaniem właściwego kontaktu z inwestorami, prowadzeniem dokumentacji projektu i jednocześnie ściśle trzymać się harmonogramu projektu.

Czym jest zarządzanie projektem konstrukcyjnym?

Tego typu projekty obejmują planowanie, kooordynację i wykonanie odpowiednio ułożonych i zestrukturyzowanych ciągów zadań składanących się na projekt w branży komercyjnej, budowlanej, agralnej, ochrony środowiska, przemysłowej. Setki zadań rozłożonych pomiędzy etapami projektu tworzą skomplikowaną sieć zależności, których właściwe rozplanowanie i wykonanie w czasie będą decydowały o powodzeniu lub też nie takiego projektu. Aby taki projekt przebiegał bez zakłóceń, menedżer musi być wyposażony w odpowiednie umiejętności planistyczne, rozwiązywania bieżących problemów, a także dogłębną wiedzę na temat przebiegu procesów konstrukcyjnych. W związku z tym, że każdy projekt inwestycyjny przebiega w dynamicznym środowisku ciągłych zmian, jednym z podstawowych zadań menedżera będzie dopilnowanie tego, aby projekt przebiegał zgodnie z harmonogramem. Ostatecznym celem jest to, aby projekt zakończył się w ustalonym czasie i budżecie, jednocześnie jego wynik był zgodny z założeniami planistycznymi i specyfikacjami. Dlatego też, wśród wielu obowiązków menedżera projektu inwestycyjnego można wyróżnić zadania w obrębie harmonogramowania, badania kosztów, kontroli jakości i zarządzania bezpieczeństwem przedsięwzięcia.

Zarządzanie dokumentacją projektową.

Menedżer projektu inwestycyjnego musi zadbać o dokumentację, która służy nie tylko do prowadzenia bieżących działań operacyjnych, ale również posłuży jako punkt odniesienia dla kolejnych projektów w przyszłości. Dokumentacja projektowa może wydawać się przytłaczająca, jako że zawiera setki stron, począwszy od planowania projektu, poprzez raporty, koszty i płatności, po dokumentację odbioru. Aby dobrze zarządzać dokumentacją warto trzymać się tych pięciu zasad:
 • Zwiększaj kontrolę nad dokumentacją implementując automatyzację powtarzalnych procesów dla członków swojego zespołu.
 • Wykorzystuj narzędzia, które zmniejszą Twój nakład pracy na monitorowanie przepływu dokumentacji. Program do zarządzania projektami inwestycyjnymi będzie dobrym rozwiązaniem. System taki jak Smartsheet posiada wbudowane mechanizmy workflow, panele kontrolne, arkusze przechwytujące i utrzymujące spójną bazę informacji i dokumentacji.
 • Zadbaj o spójną komunikację z członkami zespołu projektowego. W ramach platformy Smartsheet możesz w prosty zaplanować odbieranie dokumentów (z audytów, inspekcji, żądań zmian) przy użyciu aplikacji mobilnej. Możesz tworzyć odpowiednie formularze i automatyzować przepływ zbieranych informacji.
 • Zaplanuj ścieżkę audytu. Zbuduj system wymaganych dokumentów wraz z ich bazą i nadaj dostępy uprawnionym członkom zespołu, aby mieli szybki i łatwy dostęp z każdego miejsca.
 • Popraw przejrzystość dokumentacji projektowej. Posiadając jedno, spójne źródło dla wszystkich dokumentów upewniasz się, że każdy zaangażowany członek projektu ma odpowiedni dostęp i pełną jasność co do tego w jakich okoliczonościach zastosować odpowiedni dokument. Program Smartsheet wyposażony jest w dokładny rejestr wszelkich zmian, dzięki czemu w każdej chwili można sprawdzić kto i kiedy wykonał akcję w ramach dokumentacji.
multiple-views-@2x
Testuj Smartsheet

Rola menedżera projektu konstrukcyjnego.

Role kierowników projektów mogą się znacząco różnić. Natomiast cele pozostają podobne: osiągnąć cele zakładane planem projektu mieszcząc się w harmonogramie i kosztach. Ważne jest również to, aby ukończony projekt mógł posłużyć jako rekomendacja do dalszych prac. Utrzymywanie biegu projektu na odpowiedniej ścieżce wymaga od jego kierownika monitorowania kluczowych parametrów. Program do zarządzania projektami, taki jak Smartsheet, umożliwia zastosowanie w tym celu elastycznych paneli menedżerskich, które w czasie rzeczywistym prezentują wybrane dane i ich podsumowanie. Tym sposobem łatwiej jest zgrać podwykonawców, finanse, pracowników przy produkcji i na placu. Można wyróżnić siedem generalnych kategorii zadań, w których kierownik projektu konstrukcyjnego musi się odnajdywać:
 • Planowanie projektu (harmonogramowanie)
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Zarządzanie umowami z podwykonawcami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem realizacji projektu
 • Stosowanie profesjonalnych praktyk branżowych

Istota komunikacji dla sukcesu projektu inwestycyjnego.

Komunikacja znajduje się na czele listy elementów skutecznego zarządzania projektem. Dla menedżera projektu inwestycyjnego jest to istotna część w każdej fazie realizacji. Kanały komunikacyjne muszą uwzględniać każdą osobę zaangażowaną w realizację zadań. Należy przekazywać wiadomości zarówno dobre jak złe, i umożliwić członkom zespołu przekazywanie feedbacku. Proces powinien być także przejrzysty i dla każdego zrozumiały. Nie powinno być wątpliwości co do tego w jaki sposób nalezy komunikować się w razie różnych przypadków. Komunikację podczas realizacji inwestycji można znacząco poprawić kreując miejsce wymiany danych, uwag i dokumentów. Platforma Smartsheet jest tego doskonałym przykładem. Każdy z uczestników projektu ma łatwy wgląd w istotne dla niego dane, a także prosty sposób na skomunikowanie się w czasie rzeczywistym z pozostałymi członkami, ograniczając w ten sposób użycie poczty email oraz telefonów. W każdym momencie można zapoznać się  planem projektu, jego harmonogramem, komentarzami, korespondencją, statusami zadań, budżetem i wszelkimi zmianami. Dostęp do centrum wymiany informacji jest prosty i szybki, zarówno z użyciem komputera jak poprzez aplikację mobilną.

pexels-anna-shvets-4226122