Ścieżka krytyczna i jej rola w projekcie

Menedżerowie muszą wybierać spośród wielu różnych metodologii prowadzenia projektów, w zależności od założonych celów, kultury organizacyjnej, dostępności zasobów. W jaki sposób ocenić, które z narzędzi i metod prowadzenia projektów są najskuteczniejsze i najważniejsze dla uzyskania w efekcie sukcesu? Na drodze do ukończenia projektu będą pojawiać się różne utrudnienia i niespodziewane przeszkody. Metoda ścieżki krytycznej jest jednym z tych narzędzi, które w takiej sytuacji pozwolą menedżerowi na lepsze zorientowanie się w sytuacji i konsekwencjach dynamicznie zmieniających się warunków. Niegdyś metoda ta była dość pracochłonna, wymagająca ręcznego przygotowywania diagramów na papierze przy użyciu ołówka. Dziś, menedżer projektu może skorzystać ze specjalistycznego i łatwego w obsłudze programu komputerowego, takiego jak Smartsheet. Tego typu system w czasie rzeczywistym pozwala śledzić dynamikę projektu i na bieżąco ustalać priorytety. Jednym przyciskiem można wywołać funkcję ścieżki krytycznej, która wskaże które zadania, jeżeli się opóźnią, spowodują opóźnienie całego projektu. W niniejszym artykule dowiesz się, w jaki sposób używać ścieżki krytycznej w swoich projektach, jak można przy użyciu programu do zarządzania projektami zaplanować automatyczne akcje, uaktualnienia statusów zadań, obiegi akceptacyjne, aby Twój zespół był zawsze na bieżąco i skutecznie radził sobie z wyzwaniami pracy projektowej.

Co to jest ścieżka krytyczna?

Metoda ścieżki krytycznej została sformułowana w latach 50-tych XX wieku. Przyjmuje się, że wykorzystano ją w dwóch równoległych i niepowiązanych projektach US Navy oraz w El DuPont du Demours Company. Wczesnym założeniem tej metody było estymowanie czasu trwania zadań i wsparcie działań mających na celu przywrócenie opóźnionych projektów do ich planowanych ram czasowych. Obecnie metoda ścieżki krytycznej służy do zidentyfikowania kluczowych w projekcie zadań i utrzymywanie się z jego realizacją w harmonogramie.
sciezka_krytyczna_gantt

W jaki sposób metoda ścieżki krytycznej może pomóc Twojemu zespołowi?

Jak zostało to już ujęte we wcześniejszych akapitach, ścieżka krytyczna ma pomóc w identyfikacji najważniejszych zadań. A co jeżeli nie czujesz abyś miał problem ze wskazaniem takich zadań? Istnieją poza tym jeszcze przynajmniej 3 inne powody, dla których powinieneś zwrócić uwagę na to narzędzie:
  • Lepsza wizualizacja istotnych zależności pomiędzy zadaniami na wykresach słupkowych, takich jak wykres Gantta. Przedstawienie na wykresie zadań w formie pasków reprezentujących zadania, ich czas trwania oraz sekwencję jest jedną z najpowszechniejszych metod wizualizacji projektów. Dodając do tego ścieżkę krytyczną uzyskujemy jeszcze lepszy wgląd w harmonogram projektu i zależności pomiędzy zadaniami. W programie Smartsheet relacje na ścieżce krytycznej można wyświetlić jednym przyciskiem na widoku Gantta. Dzięki temu możesz decydować łatwiej o tym, które zadania można przesuwać w czasie, a które powinny pozostać bez zmian.
  • Lepsze zarządzanie zasobami w projekcie. Bardzo często w Twoich projektach będzie się działo wiele rzeczy jednocześnie. Twoim zadaniem jest odpowiednie rozplanowanie prac i przyporządkowanie zasobów do ich realizacji. Gdy dzięki ścieżce krytycznej określisz kluczowe zadania, będzie znacznie łatwiej podejmować decyzje w przypadku konkurencyjnych priorytetów i różnych grup interesów. Twoje cele zyskają na przejrzystości, a decyzje o alokacji zasobów solidne podstawy.
  • Lepsze planowanie projektu. W trakcie toczenia się projektu jego relacja do planu i harmonogramu może zacząć się zmieniać. Dzięki ścieżce krytycznej menedżer na bieżąco może sprawdzać, które zadania zostały ukończone i przewidywany czas na zrealizowanie pozostałych. Łatwiej można zyskać ogląd w jaki sposób przewidywane zmiany w czasie realizacji wpłyną na dalszy przebieg projektu. Zestawienie sytuacji aktualnej z harmonogramem pozwoli na wizualne porównanie obydwóch stanów.

Ścieżka krytyczna w programie do zarządzania projektami Smartsheet.

Metoda ścieżki krytycznej jest jedną z częściej używanych w zarządzaniu projektami, a jednocześnie jedną z najbardziej efektywnych. Jeżeli zarządzasz wieloma projektami jednocześnie i zespołem osób realizujących wiele zadań, ścieżka krytyczna umożliwi Ci łatwiejszą orientację w statusach, budżetach i zależnościach. Wykres Gantta w systemie Smartsheet w przejrzysty sposób wizualizuje zadania i zależności pomiędzy nimi, wskazuje na zadania kluczowe. Ponadto posiada narzędzia do automatyzacji takich akcji jak powiadomienia, alerty, obiegi akceptacyjne. Zaangażowane osoby mogą być na bieżąco informowane o zmianach statusów i postępach w zadaniach. Dostępne integracje pozwalają w łatwy sposób połączyć Smartsheet z Google Suite, Microsoft Office 365, Dropbox. Powiązania te umożliwiają jeszcze większą kontrolę nad dokumentami podpiętymi do projektów. Integracje z Microsoft Teams i Slack pozwalają na wysyłanie powiadomień i alertów z zadań bezpośrednio poprzez kanały tych aplikacji.
Testuj za darmo
gantt-view

pexels-anna-shvets-4226122